Rejestracja do Platformy - "Świat Dekarza"

Podaj kilka informacji o sobie, aby zarejestrować konto

Ustaw dane, którymi będziesz się logować

Administratorem Twoich danych osobowych jest Blachotrapez sp. z o.o., ul. Kilińskiego 49a, 34-700 Rabka Zdrój, dalej „Blachotrapez"). Dane osobowe podane w formularzu, jak również zebrane w toku korzystania przez Ciebie z Platformy „Świat Dekarza” (dalej „Platforma”) będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Platformy (w tym prowadzenia modułu szkoleniowego, prowadzenia strony-wizytówki, prowadzenia komunikacji z użytkownikami Platformy i dostarczania wiadomości związanych z Platformą). W przypadku, gdy w ramach Platformy przyznawane są korzyści powodujące skutki podatkowe, dane mogą być również przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających m.in. z przepisów podatkowych i o rachunkowości.
Zobacz więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych wymaganych przy rejestracji użytkownika na Platformie, niezbędnych do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za jej pomocą, jest dobrowolne, niepodanie jednak tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dokonania rejestracji na Platformie i korzystania z usług świadczonych za jej pośrednictwem. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych, podanie danych jest obowiązkiem prawnym i może być wymagane do skorzystania z niektórych korzyści, które mogą być oferowane w związku z świadczeniem usług za pośrednictwem Platformy.

Wyrażenie zgód i podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest wymagane do korzystania z usług świadczonych za pomocą Platformy.

Na jakiej podstawie są przetwarzane Twoje dane?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • W celu świadczenia usług drogą elektroniczną dostarczanych za pośrednictwem Platformy, w przypadku gdy użytkownikiem Platformy jest osoba fizyczna – niezbędność do wykonania umowny zawartej przez administratora z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • W celu świadczenia usług drogą elektroniczną dostarczanych za pośrednictwem Platformy, w przypadku gdy użytkownikiem Platformy jest przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną (np. spółka), a w imieniu tego przedsiębiorcy z usług świadczonych za pomocą Platformy korzysta jej reprezentant – prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy przedsiębiorcom.
  • W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających m.in. z przepisów podatkowych i o rachunkowości – obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • W celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług na rzecz użytkowników za pomocą Platformy – prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego interesów.
  • W celach marketingowych – w zależności od okoliczności – udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych) albo prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wysyłaniu Ci komunikacji marketingowej w formie e-maili i SMS-ów (jeżeli wyrazisz tylko zgodę na otrzymywanie takiej komunikacji i nie zaznaczysz dodatkowo zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych)*. Ponadto w odniesieniu do dostarczania Ci treści związanych z działalnością Platformy (np. zmiany w ofercie produktowej Blachotrapez, szkolenia, wydarzenia branżowe, aktualności, promocje w ramach Platformy), takie treści będą Ci dostarczane w wykonaniu umowy zawartej z administratorem w związku z rejestracją na Platformie (zobacz więcej w sekcji „komunikaty w ramach Platformy”).
* UWAGA:

Komunikaty w ramach Platformy: W ramach Platformy będziesz otrzymywać wiadomości e-mail/SMS z komunikatami bezpośrednio dotyczącymi usług świadczonych za pomocą Platformy (np. komunikaty techniczne, powiadomienia o zmianie regulaminu), jak również komunikaty bezpośrednio związane z działalnością Platformy, takie jak zaproszenia na wydarzenia branżowe organizowane przez administratora, powiadomienia o możliwości uzyskania dodatkowych korzyści, czy nowych produktach i szkoleniach z nimi związanymi). Takie komunikaty są częścią usług świadczonych za pośrednictwem Platformy i będziesz je otrzymywać również wtedy, gdy nie zaznaczysz żadnej z powyższych zgód.

Co daje zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych: Dzięki tej zgodzie administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, podane w formularzu i zebrane w toku korzystania przez Ciebie z Platformy, aby podejmować w stosunku do Ciebie różne działania marketingowe (które nie stanowią usług dostarczanych Ci za pomocą Platformy) dotyczące administratora i jego partnerów biznesowych. Zgoda umożliwi przedstawienie Ci ofert specjalnych i promocji różnych firm oraz pozwoli dostosować działania marketingowe do Twoich preferencji i aktywności na Platformie.

Co daje zgoda na otrzymywanie e-maili i SMS-ów marketingowych: Dzięki tej zgodzie będziesz otrzymywać od administratora treści marketingowe (np. oferty specjalne i promocje) w wygodnej formie e-maili i SMS-ów. Jest to dodatkowa komunikacja, inna niż komunikaty związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Platformy. Jeżeli wyrazisz tylko zgodę na otrzymywanie e-maili i SMS-ów marketingowych, a nie wyrazisz dodatkowo zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, administrator będzie przetwarzać w celu marketingowym tylko dane niezbędne do wysyłki wiadomości (Twój adres e-mail, numer telefonu komórkowego, imię i nazwisko lub dane firmowe). Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów takiego marketingu bezpośredniego. W razie wniesienia sprzeciwu Twoje dane nie będą dalej przetwarzane w powyższym celu, a sprzeciw będzie traktowany również jako wycofanie zgody na otrzymywanie e-maili i SMS-ów marketingowych.

Komu będą przekazywane Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom, z których usług korzysta administrator, w tym koordynatorowi Platformy (Pro.fill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Gromadzka 66, 30-719 Kraków), dostawcom usług IT, a jeśli zajedzie taka potrzeba również firmom kurierskim obsługującym wysyłkę uzyskanych przecie Ciebie dodatkowych korzyści w związku z korzystaniem z usług dostarczanych za pośrednictwem Platformy. W niektórych przypadkach (np. w związku z rozliczeniem podatkowym uzyskanych dodatkowych korzyści) Twoje dane osobowe mogą być również ujawniane uprawnionym organom publicznym (np. organy podatkowe) w zakresie, w jakim taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe? Jak cofnąć zgodę?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas korzystania przez Ciebie z usług świadczonych Ci drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy. Po zaprzestaniu korzystania z usług dane będą przechowywane w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i zobowiązań/należności podatkowych związanych z wydaniem dodatkowych korzyści uzyskanych w ramach usług świadczonych za pomocą Platformy.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Możesz cofnąć każdą z udzielonych zgód w dowolnym czasie (np. w okresie korzystania z usług świadczonych za pomocą Platformy – poprzez ustawienia Twojego konta w serwisie internetowym Platformy; ponadto w każdym czasie możesz w tej sprawie kontaktować się z administratorem np. e-mailowo). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jakie prawa Ci przysługują?
Przysługuje Ci prawo żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora. Masz także prawo do przenoszenia danych, które dostarczyłeś/-aś administratorowi, tj. prawo do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych

Przysługuje Ci prawo do skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Dane kontaktowe
W okresie korzystania przez Ciebie z usług świadczonych za pomocą Platformy, możesz kontaktować się w sprawie Twoich danych osobowych z koordynatorem Platformy (Pro.fill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Gromadzka 66, 30-719 Kraków, adres e-mail: info@partner.blachotrapez.eu), który działa w imieniu administratora.