Program dla Dystrybutorów i dla Handlowców Dystrybutora

Jeśli jesteś właścicielem firmy, będącej Dystrybutorem produktów z oferty Blachotrapez lub Handlowcem Dystrybutora i chciałbyś przystąpić do Programu Partnerskiego Blachotrapez wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szczegóły związane z przystąpieniem do Programu. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do Programu.

Dane Dystrybutora

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Blachotrapez sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Kilińskiego 49a, 34-700 Rabka-Zdrój, e-mail: iod@blachotrapez.com.pl. Dane będą przetwarzane w celu obsługi Twojego zapytania dotyczącego chęci przystąpienia do „Programu Partnerskiego Blachotrapez” („Program”). Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do Programu, podane dane będą również przetwarzane w celu rejestracji w Programie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania i jego obsługi. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie i pozyskanie uczestnika Programu. Odbiorcami Twoich danych są: koordynator obsługujący Program (Pro.fill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Gromadzka 66, 30-719 Kraków) oraz dostawcy usług IT (np. hosting). Twoje dane będą przechowywane przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. do czasu rozpatrzenia Twojego zapytania. Masz prawo żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. W razie wniesienia skutecznego sprzeciwu, Twoje dane nie będą już przetwarzane. Masz prawo do skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (e-mail: iod@blachotrapez.com.pl). Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej programu.